Ansøgningsfrist: 02. oktober 2023 kl. 23:59

Søg Legat

Næsten I Mål er for dig, der mangler midler for at komme videre med dit projekt. Puljen kan hjælpe dig med at komme tættere på at nå i mål med et projekt, med din egen musik. Du har altså derfor et defineret projekt, med din egen musik. Det kan være en udgivelse, en showcase o.lign.

Du skal være medlem af Koda for at kunne søge. Næsten I Mål er for sangskrivere og komponister i alle genrer.

Næsten I Mål kan ikke søges af forlag, musikselskaber, managers og virksomheder.

Projektet skal være afviklet senest et halvt år efter tilsagnsdatoen. Du kan ikke søge til støtte til projekter, der har fundet sted.

Puljen støtter:

-Din egen transport til en showcase

-Studie mix o.lign.

-Transport af en samarbejdspartner til dit projekt, musiker, arrangør, producer o.lign.

-Arrangement af din egen musik, stryg, kor etc.

Vi vurderer din ansøgning på baggrund af dine oplysninger og vedhæftet musik. Der kan max bevilliges 3.000 kr. og kun mod kvitteringer og dokumentation. Der gives kun støtte til samme projekt én gang.

Puljen støtter ikke:

-Hyre til musikere

-Transport til camps, refugier, længere rejser

-Undervisning

-Udstyr og programmer

Næsten I Mål er ikke et arbejdslegat. Hvis du søger midler til processen med at skrive, kan du søge arbejdslegat via Autor.

Du kan søge Næsten I Mål hele året bortset fra juli måned og juleperioden mellem 20.-31. december (cirka). Der er en månedlig ansøgningsfrist, og du skal derfor sørge for at søge inden de specifikke frister, hvis du ønsker at få bevilget støtte i en bestemt måned.

Månedlige frister for puljen:

Den 3. april 2023
Den 1. maj 2023
Den 1. juni 2023
Lukket i hele juli
Den 1. august 2023
Den 4. september 2023
Den 2. oktober 2023

Den 1. november 2023
Den 4. december 2023

 

Du får svar 15 arbejdsdage efter, du har sendt din ansøgning. Dog tages der forbehold for nationale helligdage og ferier.

Støtten bortfalder, hvis vi ikke har modtaget dokumentation for, at projektet er gennemført inden seks måneder fra bevillingsdato. Bemærk: Der kan ikke søges om forlænget frist.

Du søger via Kodas ansøgningssystem. Vi anbefaler at have disse ting klar på forhånd, inden du starter din ansøgning:

Dit Koda-nr.

Kort beskrivelse af projektet og estimerede udgifter– ca. 500 tegn. Du kan søge om 3.000kr. Det skal fremgå konkret af ansøgningen, hvad du søger støtte til.

Musikeksempel (Ikke obligatorisk)

Budget for aktiviteten

Info til portalen:

  • Projekt – titel
  • Hvad søger du til?
  • Kort beskrivelse af projektet max. 200 anslag
  • Kort CV
  • Lydfiler i prioriteret rækkefølge, max 3 mp3 filer.

Du kan ikke modtage støtte til samme projekt fra flere puljer under Koda Kultur. Dette gælder i henhold til vores regulativ punkt 6.d Find regulativet her.

Det betyder, at hvis du fx søger til udgivelse, kan du kun modtage støtte en gang til dit udgivelsesprojekt. Altså kan du ikke modtage støtte til udgivelse fra både udgivelsespuljen, vækstlagspuljen og forlagspuljen. Du vil derimod godt kunne modtage støtte til andre processer af det samme projekt fra andre puljer. Hvis du fx har fået støtte til udgivelsen, så kan du godt søge støtte til næste fase af dit projekt fx til markedsføring af udgivelsen fra PR-puljerne.

Vi har puljer, der understøtter de forskellige processer, som dit projekt kan gå igennem. Processerne kan – ud fra en overordnet betragtning – opdeles i:

  • Skabe (ide, afklaring, skrive)
  • Forbedre/udvikle (coaching, camps, uddannelse)
  • Udgive (indspille, mixe, mastrer)
  • ’Formidle’ (PR/markedsføring, koncertproduktion, messer og udstillinger)

Har du spørgsmål vedrørende flowpuljen, kan du rette henvendelse til Simone Nowack Pedersen, 
simone@autor.dk 

Har du tekniske spørgsmål, kan du rette henvendelse til Koda, kodakultur@koda.dk