Ansøgningsfrist: Løbende

Søg Legat

Flowpuljen

Flowpuljen er for dig, der mangler midler til at komme videre med dit projekt. Puljen hjælper dig med andre ord til at blive i et flow. Puljen søger at imødekomme den pludseligt opståede mulighed, hvor et legat kan gøre forskellen for projektet.

Autor har valgt at flowpuljen bliver justeret. Konkret betyder det, at man har mulighed for at sende ansøgninger til flowpuljen frem til og med den 10. februar. Derefter vil den lukke ned og åbne op igen sin justerede form den 1. marts. Vi vender tilbage med den nye puljes formater, når vi kommer lidt tættere på den 1. marts.

OBS: flowpuljen kan ikke søges i juli måned samt mellem d. 13. december 2022 og den 6. januar 2023.

Du skal være medlem af Koda for at kunne søge. Flowpuljen er for sangskrivere og komponister i alle genrer. 

Flowpuljen kan ikke søges af forlag, musikselskaber, managers og virksomheder.

Du kan søge til aktiviteter, der ligger max. to måneder ud i fremtiden. Du kan ikke søge til projekter, der har fundet sted. 

Der er to fastsatte beløb, som du kan søge_

 • 3.000 kr.
 • 5.000 kr.

Flowpuljen støtter:

 • Komponistopgaver
 • Showcases
 • Rejseudgifter i forbindelse med sangskriversessions og komponistopgaver
 • opkvalificering af sangskrivere og komponister.

Flowpuljen er ikke et arbejdslegat. Hvis du søger midler til processen med at skrive, kan du søge et arbejdslegat. 

Flowpuljen dækker ikke udgifter til udstyr, udgivelsesudgifter (såsom masterering, mixing eller producerhonorar), PR (herunder musikvideoer) eller rejseudgifter i forbindelse med turnéer. Du kan ikke søge forplejning. 

 

Du kan ikke få støtte fra Flowpuljen, hvis du:

 • Søger om støtte til undervisning eller uddannelse.
 • Skal medvirke på en camp hvor formålet er at skrive til andre.
 • Søger om støtte til indkøb af gear- Skal deltage i et arrangement arrangeret af et major label.

Derudover skal du spørge dig selv, om du søger til et projekt der er i opstartsfasen, eller den afsluttende fase. Er dit projekt i opstartsfasen, kan du ikke få støtte fra Flowpuljen.

Når du søger Flowpuljen, får du hurtigt svar. Du får udbetalt pengene senest en måned efter indsendt dokumentation.

Støtten bortfalder, hvis vi ikke har modtaget dokumentation for, at projektet er gennemført inden tre måneder fra bevillingsdato. Bemærk: Der kan ikke søges om forlænget frist.

Her er fem eksempler på projekter, som du kan søge Flowpuljen til. Dit projekt behøver ikke ligne ét af dem, men det giver måske en idé om, hvorvidt dit projekt passer til denne pulje.

Case #1: Du arbejder på en ny EP og skal mødes med en producer i Stockholm. Du bor i Danmark og kan søge Flowpuljen for at dække transport og logi til turen. Du kan imidlertid ikke søge om midler til at betale produceren – det kan du med Udgivelsespuljen.

Case #2: Du er blevet udvalgt til at spille en showcase på Reeperbahn Festival i Hamborg. Det kan du godt søge Flowpuljen til. Du kan ikke søge turnéstøtte – men Koda har flere støttemuligheder til koncertvirksomhed.

Case #3: Du skriver sange til din nye plade og er netop blevet præsentere for en udenlandsk sangskriver. I skal mødes for at co-write, og dine udgifter i forbindelse med rejsen kan du derfor søge Flowpuljen om.

Case #4: Du har hørt om et kursus i programmet Ableton Live, som kan tage dig til næste skridt. Du søger Flowpuljen, og det kan du godt: Puljen yder nemlig yde støtte til kurser og workshops.Du har hørt om et kursus i programmet Ableton Live, som virkelig kan rykke dit kompositoriske virke. Flowpuljen tager udgangspunkt i dit individuelle behov, og derfor kan nogle få afslag, mens andre få tilsagn til samme event.

Case #5: Du har fået mulighed for at komponere til en kortfilm med den helt rigtige instruktør. Du mangler et mindre beløb for at kunne hyre en sessionmusiker ind til opgaven. Her kan puljen hjælpe dig til at blive i et flow.

 • Kort beskrivelse (500 tegn)
 • Musikeksempel (ikke obligatorisk)
 • Budget for aktiviteten (ikke obligatorisk)

Du kan søge Flowpuljen hele året bortset fra juli måned og juleperioden mellem 20.-31. december). Du får svar senest 15 dage efter, du har sendt din ansøgning. Dog tages der forbehold for nationale helligdage.

Et udvalg bestående af tre medlemmer. I 2021/2022 består udvalget af 

Anna Lidell
Jesper Hansen
Lasse Matthiesen

Maks. 21 hverdage efter du har søgt. Dog tages der forbehold for nationale helligdage.

Du kan ikke modtage støtte til samme projekt fra flere puljer under Koda Kultur. Dette gælder i henhold til vores regulativ punkt 6.d Find regulativet her.

Det betyder, at hvis du fx søger til udgivelse, kan du kun modtage støtte en gang til dit udgivelsesprojekt. Altså kan du ikke modtage støtte til udgivelse fra både udgivelsespuljen, vækstlagspuljen og forlagspuljen. Du vil derimod godt kunne modtage støtte til andre processer af det samme projekt fra andre puljer. Hvis du fx har fået støtte til udgivelsen, så kan du godt søge støtte til næste fase af dit projekt fx til markedsføring af udgivelsen fra PR-puljerne.

Vi har puljer, der understøtter de forskellige processer, som dit projekt kan gå igennem. Processerne kan – ud fra en overordnet betragtning – opdeles i:

 • Skabe (ide, afklaring, skrive)
 • Forbedre/udvikle (coaching, camps, uddannelse)
 • Udgive (indspille, mixe, mastrer)
 • ’Formidle’ (PR/markedsføring, koncertproduktion, messer og udstillinger)

Har du spørgsmål vedrørende flowpuljen, kan du rette henvendelse til Simone Nowack Pedersen, 
simone@autor.dk 

Har du tekniske spørgsmål, kan du rette henvendelse til Koda, kodakultur@koda.dk